.:Eduard:. The boys are back |RC|Combo #boxart

The August Limited Edition box for "Naši se vracejí" (cat. no. 2120) is based on the artwork of Piotr Forkasiewicz. The kit is dedicated to the Spitfire Mk.IX aircraft that were flown by Czechoslovak pilots.
You will surely remember the 1/48 scale kit of the same name, released in August 2013.
This 1/72nd scale variant has the same concept, but has gone through several changes.

- Triple Combo - parts for three complete
models of F Mk.IXc, LF/HF Mk.IXc and
Mk.IXe,
- 39 camouflage schemes of Spitfires in the
service of the RAF, and in the post-war
Czechoslovakia, Israel and Burma
- decals by Cartograf, stencils by Eduard
- colour photo-etched details and painting mask
- Brassin undercarriage wheels, and exhausts
- 100 page book "Naši se vracejí", by Zdeněk Hurt, 2nd extended edition
- envelope with postage stamp "Naši se vracejí", from year 2013.

CZE
Krabice srpnové limitky č. 2120 „Naši se vracejí“, věnované Spitfirům Mk.IX československých pilotů, má základ v artworku Piotra Forkasiewicze.
Zajisté si vzpomenete na stejnojmennou stavebnici v měřítku 1/48 ze srpna 2013.
Její mladší dvaasedmdesátinová sestra se jí svou koncepcí podobá, prošla však několika změnami.

- Triple Combo – díly pro tři kompletní modely
variant F Mk.IXc, LF/HF Mk.IXc a Mk.IXe,
- 39 kamuflážních schémat Spitfirů ve službách
RAF, v poválečném Československu, v Izraeli
a na Barmě,
- obtisky Cartograf, popisky Eduard,
- barvené fotolepty a krycí maska,
- Brassinová kola podvozku, výfuky,
- 100 stránková publikace „Naši se vracejí“ od Zdeňka Hurta, 2. rozšířené vydání,
- obálka s poštovní známkou „Naši se
vracejí“ z roku 2013.
and the box:


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

TOP-LEFT ADS